ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ05 & ΠΕ07?

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 33/25-9-2015 πράξη του, αφού εξέτασε τις ενστάσεις και τις αιτήσεις θεραπείας των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 - Αγγλικών, ΠΕ16 - Μουσικής και ΠΕ19-20 ? Πληροφορικής και προκειμένου να διευθετηθούν τα προγράμματα των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του δυνατού  οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών, για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Όσες αιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν, θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση με την πρόσληψη αναπληρωτών ή τη διενέργεια αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ.
       Συμπληρωματικά, τροποποίησε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 - Γαλλικών και ΠΕ07 - Γερμανικών οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τη με αριθμ. 32/23-9-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, λόγω αδυναμίας  διευθέτησης των προγραμμάτων των σχολικών μονάδων.
 
        Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  την Τρίτη  29  Σεπτεμβρίου 2015  και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.
 
Δείτε τον πίνακα του κλάδου Αγγλικών ΠΕ06 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα του κλάδου Μουσικής ΠΕ16 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα του κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19-20 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα του κλάδου Γαλλικών ΠΕ05 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα του κλάδου Γερμανικών ΠΕ07 ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60-ΠΕ05-ΠΕ07?

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 32/23-9-2015 πράξη του, αφού εξέτασε τις ενστάσεις και τις αιτήσεις θεραπείας των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 ? Νηπιαγωγών, ΠΕ05 ? Γαλλικών και ΠΕ07 ? Γερμανικών και προκειμένου να διευθετηθούν τα προγράμματα των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του δυνατού  οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών, για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Όσες αιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν, θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση με την πρόσληψη αναπληρωτών ή τη διενέργεια αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ.
 
        Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  τη Δευτέρα  28  Σεπτεμβρίου 2015 και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.
 
Δείτε τον πίνακα Νηπιαγωγών ΠΕ60 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα Γαλλικών ΠΕ05 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα Γερμανικών ΠΕ07 ΕΔΩ
 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16.01.

     Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 31/15,16,17-9-2015 πράξη του, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και τον μοριακό τους πίνακα:

  • τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ16.01-Μουσικής  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και
  • τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ16.01-Μουσικής που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας ή ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας - συμπλήρωση ωραρίου.

         Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία  την Τρίτη  22  Σεπτεμβρίου 2015  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

  Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ06.

  Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ11.

  Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ16.01.

Δελτίο τύπου - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32, &τοποθετήσεις εκπ/κων ΕΑΕ, ειδικοτήτων ΠΕ70, ΠΕ60, &ΠΕ11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 30/11-9-2015 πράξη του, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και τον μοριακό τους πίνακα:

  • τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ08-Εικαστικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και
  • τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ08-Εικαστικών και ΠΕ19-20 Πληροφορικής που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

     Με την ίδια πράξη διενεργήθηκαν και οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής. 

       Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ κλάδου ΠΕ70.50 του ΠΥΣΠΕ Λάρισας που ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ, θα εξεταστούν μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών, οπότε και θα μπορούν να καλυφθούν τα κενά στις οργανικές τους θέσεις.  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία  τη Δευτέρα  14  Σεπτεμβρίου 2015  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης


Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ07

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ32.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ ειδικότητας ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ11.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις - αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών  ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις - αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών  ΠΕ60.

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ11,ΠΕ06,ΠΕ16?

Δείτε το έγγραφο της Πρόσκλησης για Οργανική Τοποθέτηση ΠΕ11, ΠΕ06 & ΠΕ16 και τα Οργανικά κενά ΕΔΩ

Δείτε την Δήλωση Τοποθέτησης ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη μοριοδότηση εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.01.

Περισσότερα Άρθρα...