Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 31/15,16,17-9-2015 πράξη του, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και τον μοριακό τους πίνακα:

  • τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ16.01-Μουσικής  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και
  • τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ16.01-Μουσικής που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας ή ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας - συμπλήρωση ωραρίου.

         Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία  την Τρίτη  22  Σεπτεμβρίου 2015  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

  Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ06.

  Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ11.

  Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ16.01.