Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε εδ? το Δελτίο τύπου

Δείτε εδώ τον πίνακα ΠΕ60

Δείτε εδώ τον πίνακα ΠΕ11