ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - Β΄& Γ΄ ΦΑΣΗ

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις προτεινόμενες οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ16 & ΠΕ06.

Επανάληψη ανακοίνωσης οριστικών πινάκων μορίων(μετά τις ενστάσεις) Εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα με τα μόρια βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα με τα μόρια βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης Νηπιαγωγών & Ειδικοτήτων.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32 και τροποποιήσεις τοποθετήσεων

 

Τοποθετήσεις  αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32  και τροποποιήσεις τοποθετήσεων

 

        Λαμβάνοντας υπόψη το μοριακό πίνακα, τους κοινωνικούς λόγους, τις δηλώσεις προτίμησης και τις κατά προτεραιότητα λειτουργικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν στις σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ΕΣΠΑ   κλ. ΠΕ08  και   ΠΕ32 καθώς επίσης και τροποποιήσεις ήδη τοποθετημένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των παραπάνω ειδικοτήτων.

 

        Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή  30 Οκτωβρίου 2015 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

 

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Δείτε ΕΔΩ τα ονόματα και τις τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

Δείτε ΕΔΩ τα ονόματα και τις τοποθετήσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Περισσότερα Άρθρα...