ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70.50-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΕ?ΩΝ ΠΕ11

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 37/9-10-2015 πράξη του,  διενήργησε  αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.50 Ειδικής Αγωγής και τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 ? Φυσικής Αγωγής, για το διδακτικό έτος 2015-2016.      

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εν λόγω εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  από τη Τετάρτη  14  Οκτωβρίου 2015  και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Δείτε τον πίνακα εκπ/κών ΠΕ70.50 ΕΔΩ.

Δείτε τον πίνακα εκπ/κών ΠΕ11 ΕΔΩ.

 

Τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ71 & ΠΕ61

Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ08-ΠΕ16.01

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 35/7-10-2015 πράξη του, τροποποίησε τοποθετήσεις-διαθέσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και ΠΕ16 - Μουσικής, για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.      

        Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εν λόγω εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  από τη Δευτέρα  12  Οκτωβρίου 2015  και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ.

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικών που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας?

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ.

Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης - διάθεσης προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ11, ΠΕ19-20, ΠΕ05

Δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα τροποποίησης τοποθέτησης ΠΕ11 ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα τοποθέτησης ΠΕ11 Ενδοπεριφερειακά ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...