Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 27/9-9-2014 πράξη του, σας κοινοποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ16 Μουσικής, που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ Λάρισας και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (και συμπλήρωση ωραρίου),   για το διδακτικό έτος 2014-2015.
 
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.