ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΖΕΠ.

Ο Διευθυντής Π.Ε Λάρισας σύμφωνα με την με αρ. 81/07-09-2018 Πράξη του, τοποθέτησε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, που προσελήφθησαν στο πλαίσιο της Πράξης "Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019" με κωδικό ΟΠΣ 5031893, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ91.01-ΠΕ79.01.

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αρ. 27η/10-9-2018 Πράξη του, 

τοποθέτησε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ07-Γερμανικής, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ79.01-Μουσικής και ΠΕ91.01-Θεατρικής Αγωγής, που προσελήφθησαν στο πλαίσιο της Πράξης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , 2018-2019" με κωδικό ΟΠΣ 5031898, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Τρίτη 11/9/2018.

Πρόταση οριστικών τοποθέτησεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής & ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής - Εναπομείναντα κενά - Εναπομείναντες εκπ/κοί.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08 & ΠΕ86.

Κατεβάστε ΕΔΩ τη συμπληρωματική δήλωση οριστικής τοποθέτησης.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ & ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών & ΠΕ70-Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων & ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ, που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών & ΠΕ70-Δασκάλων.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Β’ φάση).

Περισσότερα Άρθρα...