Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας (κλάδων ΠΕ 11, ΠΕ 16 και ΠΕ 06)
να αναλάβουν υπηρεσία και να παρουσιάζονται μέχρι την προσωρινή τους τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες του παρακάτω πίνακα.
 
Τοποθετήσεις μετατιθέμενων ΕΔΩ
 
Οι εκπ/κοί (όλων των κλάδων) που:
  • αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας κατά προτεραιότητα και
  • αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας με μοριοδότηση
 
θα παρουσιάζονται μέχρι την προσωρινή τους τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες των παρακάτω πινάκων αφού αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2015 στη Γραμματεία της Δ/νσης.
 
Τοποθετήσεις Αποσπασμένων με μόρια ΕΔΩ
 
Τοποθετήσεις αποσπασμένων κατά προτεραιότητα ΕΔΩ