ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ?

Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 26/8-9-2014 πράξη του, σας κοινοποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ Λάρισας και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (και συμπλήρωση ωραρίου), των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και  ΠΕ05 Γαλλικών,  για το διδακτικό έτος 2014-2015.
 
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
 
Δείτε εδώ ΠΕ05 Γαλλικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19-20, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ07?

Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 24/4-9-2014 πράξη του, σας κοινοποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2014-2015, που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ Λάρισας (από μετάταξη) και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, των κλάδων ΠΕ19-20 ΠληροφορικήςΠΕ08 ΚαλλιτεχνικώνΠΕ32 Θεατρικής Αγωγής και ΠΕ07 Γερμανικών.
 
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
 
Δείτε εδώ ΠΕ07 Γερμανικών

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β΄ & Γ΄ ΦΑΣΗ?

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα  με τη με αρ. 23/1-9-2014 πράξη του, τοποθέτησε τους εναπομείναντες στη διάθεση εκπαιδευτικούς  ΠΕ60 - Νηπιαγωγών μετά την Α΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων, κατά τη διαδικασία της Β΄ και Γ΄ φάσης, σε  Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας για σχολικό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.  
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους οργανικές θέσεις.
 
Δείτε εδώ τον πίνακα.