Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 32/23-9-2015 πράξη του, αφού εξέτασε τις ενστάσεις και τις αιτήσεις θεραπείας των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 ? Νηπιαγωγών, ΠΕ05 ? Γαλλικών και ΠΕ07 ? Γερμανικών και προκειμένου να διευθετηθούν τα προγράμματα των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του δυνατού  οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών, για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Όσες αιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν, θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση με την πρόσληψη αναπληρωτών ή τη διενέργεια αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ.
 
        Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  τη Δευτέρα  28  Σεπτεμβρίου 2015 και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.
 
Δείτε τον πίνακα Νηπιαγωγών ΠΕ60 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα Γαλλικών ΠΕ05 ΕΔΩ
 
Δείτε τον πίνακα Γερμανικών ΠΕ07 ΕΔΩ