Οδηγίες για την επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης.

Σε συνέχεια της από 27/4/2018 Πρόσκλησης του ΠΥΣΠΕ Λάρισας για την ηλεκτρονική επιλογή των σχολικών μονάδων προτίμησης στις Αιτήσεις Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ70 και ΠΕ60, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι :

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Η αναφορά ανάληψης υπηρεσίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει την Δευτέρα 4/9/2017 στο σχολείο της τοποθέτησης.

Τροποποιήσεις τοποθετήσεων/αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 που υπέβαλλαν αίτηση θεραπείας, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 & ΠΕ07 και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 που αποσπάστηκαν ενδοπεριφερειακά.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων ? αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, που υπέβαλλαν αίτηση θεραπείας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις και τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Φιλογογίας, και ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70-ΠΕ16-ΠΕ08-ΠΕ32-ΠΕ07.

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, Γερμανικής γλώσσας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ32 Θεατρικής Αγωγής.

Περισσότερα Άρθρα...