Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ - ΕΒΠ.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ - ΕΒΠ.

Δείτε ΕΔΩ τις διευκρινίσεις για την εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ - ΕΒΠ.

Οριστικοί Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λάρισας για Βελτίωση θέσης-Οριστική τοποθέτηση 2020-2021.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 5/12-02-2021 του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, κατά την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των προσωρινών Πινάκων Μετάθεσης, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες των αιτήσεων Μετάθεσης για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ένταξη των εκπαιδευτικών σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης θα γίνει μετά την ανακοίνωση των Γενικών Μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στους Πίνακες εμφανίζονται και οι Δήμοι Εντοπιότητας και Συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών, αλλά τα αντίστοιχα Μόρια δεν περιλαμβάνονται στο Σύνολο Μορίων, καθώς δεν έχουν ακόμα επιλεγεί οι σχολικές μονάδες προτίμησης.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00΄ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Επιπλέον σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 92686/Ε4/7-6-2019 εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε ανακοινοποιημένο τον τελικό πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΣΥ για τις μεταθέσεις.

Για να δείτε τον πίνακα κάντε κλικ ΕΔΩ

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης σχ. έτους 2018-19 Δ.Π.Ε. Λάρισας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της για το σχ.έτος 2018-19, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη προθεσμίας των ενστάσεων.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79,01.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Δ.Π.Ε. Λάρισας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης  εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη προθεσμίας των ενστάσεων.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.01.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ32.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίωνεκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίωνεκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.

Περισσότερα Άρθρα...