Δείτε την Απόφαση Τοποθέτησης των Λειτουργικά Υπεράριθμων και Επαναπροσδιορισμού Λειτουργικών κενών ΕΔΩ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)