Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, προσωρινές τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου με τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων ? αποσπάσεων, μετά την εξέταση των ενστάσεων, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Δείτε ΕΔΩ τις προσωρινές τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας μετά και τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08 - ΠΕ32 - ΠΕ18.41.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ32 & ΠΕ18.41.

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ60 Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ60 Γενικής Αγωγής από άλλο ΠΥΣΠΕ, αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ70- ΠΕ60-ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ .

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ειδικής αγωγής, αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ειδικής αγωγής, αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ (ανακοινοποίηση στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 ειδικής αγωγής, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ70 εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ70 από άλλο ΠΥΣΠΕ και εναπομείναντες στη διάθεση εκπ/κοί ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ70, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας μετά τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένοι εντός ΠΥΣΠΕ ή από άλλο ΠΥΠΣΕ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 & ΠΕ19-20

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ την τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07, αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ (ανακοινοποίηση στο ορθό)..

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας (ανακοινοποίηση στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (ανακοινοποίηση στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16, αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Περισσότερα Άρθρα...