ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ19-20, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07?

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις-σχολεία τοποθέτησης (όπου αυτά αλλάζουν),  την Πέμπτη 18-9-2014.

Δείτε εδώ το Δελτίο τύπου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ16?

Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 27/9-9-2014 πράξη του, σας κοινοποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ16 Μουσικής, που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ Λάρισας και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (και συμπλήρωση ωραρίου),   για το διδακτικό έτος 2014-2015.
 
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06?

Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 27/9-9-2014 πράξη του, σας κοινοποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικών, που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ Λάρισας και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (και συμπλήρωση ωραρίου),   για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
 

Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων ΠΕ70 αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στην ανακοίνωση να παρουσιαστούν στον Αγιασμό των σχολείων που τοποθετήθηκαν.

Δείτε εδώ τον πίνακα

Περισσότερα Άρθρα...