Τοποθετήσεις Αναπληρωτών

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τις τοποθετήσεις.

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ειδικότητας ΠΕ70, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως σήμερα Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες :

Δείτε  ΕΔΩ  τις οδηγίες

Κατεβάστε  ΕΔΩ  το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς  ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δηλώστε  ΕΔΩ  τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - κενών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - κενών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση επικαιροποίησης ομάδων σχολικών μονάδων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ71 2019-2020. Ανακοινοποίηση

Πατήστε ΕΔΩ για την λίστα των λειτουργικών κενών ΠΕ71 σε ΤΕ (Ανακοινοποίηση ως προς το 22ο Δημοτικό Λάρισας).

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ & 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας που παρέμειναν κενές μετά τη διαδικασία επιλογής.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της αίτησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Αποσπάσεις