Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Προκηρύξεις-Αποφάσεις
Τίτλος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2η Κοινοποίηση - Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2019- 2020
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020
Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς υπηρεσιών αποκομιδής μη αναλώσιμων - κηπαίων απορριμμάτων της μαθητικής κατασκήνωσης Πλαταμώνα.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 2018
Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας.
Προμηθευτές