Τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60 Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ και Επαναπροσδιορισμός Λειτουργικών Κενών για το διδακτ. έτος 2015-16

Δείτε την Απόφαση Τοποθέτησης των Λειτουργικά Υπεράριθμων και Επαναπροσδιορισμού Λειτουργικών κενών ΕΔΩ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ?

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας (κλάδων ΠΕ 11, ΠΕ 16 και ΠΕ 06)
να αναλάβουν υπηρεσία και να παρουσιάζονται μέχρι την προσωρινή τους τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες του παρακάτω πίνακα.
 
Τοποθετήσεις μετατιθέμενων ΕΔΩ
 
Οι εκπ/κοί (όλων των κλάδων) που:
  • αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας κατά προτεραιότητα και
  • αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας με μοριοδότηση
 
θα παρουσιάζονται μέχρι την προσωρινή τους τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες των παρακάτω πινάκων αφού αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2015 στη Γραμματεία της Δ/νσης.
 
Τοποθετήσεις Αποσπασμένων με μόρια ΕΔΩ
 
Τοποθετήσεις αποσπασμένων κατά προτεραιότητα ΕΔΩ
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11?

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις-σχολεία τοποθέτησης (όπου αυτά αλλάζουν),  την Τρίτη 23-9-2014.

Δείτε εδώ το Δελτίο τύπου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ11-ΠΕ60 ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ?

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε εδ? το Δελτίο τύπου

Δείτε εδώ τον πίνακα ΠΕ60

Δείτε εδώ τον πίνακα ΠΕ11

ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ19-20, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ06,ΠΕ07

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις-σχολεία τοποθέτησης (όπου αυτά αλλάζουν),  την Πέμπτη 18-9-2014.

Δείτε εδώ το Δελτίο τύπου

Περισσότερα Άρθρα...