Ενημέρωση Εκπαιδευτικών, Διευθυντών - Προϊσταμένων Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Στους εκπαιδευτικούς  που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας χορηγείται μετά από αίτησή τους, βεβαίωση υπηρεσίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις αιτήσεις μετάθεσης, απόσπασης, σε τράπεζες ή άλλες υπηρεσίες, από τον Διευθυντή - Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν.

Οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων μέσω myschool εκδίδουν «Βεβαίωση Υπηρέτησης στον Φορέα»,  ακολουθώντας τη διαδρομή ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ.

Καλούνται πλέον οι εκπαιδευτικοί να μην απευθύνουν σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Από το Τμήμα Προσωπικού της ΠΕ Λάρισας.

Περισσότερα Άρθρα...