ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 30/11-9-2015 πράξη του, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και τον μοριακό τους πίνακα:

  • τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ08-Εικαστικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και
  • τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ08-Εικαστικών και ΠΕ19-20 Πληροφορικής που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

     Με την ίδια πράξη διενεργήθηκαν και οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής. 

       Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ κλάδου ΠΕ70.50 του ΠΥΣΠΕ Λάρισας που ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ, θα εξεταστούν μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών, οπότε και θα μπορούν να καλυφθούν τα κενά στις οργανικές τους θέσεις.  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία  τη Δευτέρα  14  Σεπτεμβρίου 2015  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης


Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ07

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ32.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ ειδικότητας ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ11.