Δείτε το έγγραφο της Πρόσκλησης για Οργανική Τοποθέτηση ΠΕ11, ΠΕ06 & ΠΕ16 και τα Οργανικά κενά ΕΔΩ

Δείτε την Δήλωση Τοποθέτησης ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη μοριοδότηση εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.01.