ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β - ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΝΙΑΙΟΣ).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ ή/και τμήματα ένταξης (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μετά από απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Διευθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μετά από απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ςε λειτουργικά κενά της Διευθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δείτε ΕΔΩ την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Δείτε ΕΔΩ τα ενδεικτικά κενά

Πρόσκληση αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής μετά από απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Διευθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δείτε ΕΔΩ τα κενά ΓΕΝΙΚΗΣ και ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

 

Περισσότερα Άρθρα...