Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΝΙΑΙΟΣ).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ ή/και τμήματα ένταξης (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).