Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ειδικότητας ΠΕ70, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 12:00μ.μ (το μεσημέρι), σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
καθώς και η εκπαιδευτικός ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ θα προσκομίσουν το
συμπληρωμένο έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ τους μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά πρόσληψής τους ως τη Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 12:00μ.μ. (το
μεσημέρι).

 

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών ΠΕ60 & ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Λάρισας, στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ειδικοτήτων ΠΕ60 και ΠΕ70, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως σήμερα Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα  13:00, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες : 

Δείτε  ΕΔΩ  τις  οδηγίες

Κατεβάστε  ΕΔΩ  το  έντυπο  της  ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60 & ΠΕ70

  1. Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  2. Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας

Πατήστε ΕΔΩ για την πρόσκληση εκπαιδευτικών.

Πατήστε ΕΔΩ για τον πίνακα υποψήφιων μελών.

Πατήστε ΕΔΩ για το υπόδειγμα της αίτησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Διευρυμένων Ν ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας

Πατήστε ΕΔΩ για την πρόσκληση εκπαιδευτικών.

Πατήστε ΕΔΩ για τον πίνακα υποψήφιων επιπλέον μελών.

Πατήστε ΕΔΩ για το υπόδειγμα της αίτησης. 

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΗΣ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Λάρισας ΠΕ70 και ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΕ70 σε Τ.Υ. ΖΕΠ-Ι  και ΖΕΠ-ΙΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως Τρίτη 5/01/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που κάποιοι από τους αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης ΠΕ70 και ΠΕ60 δεν αναλάβουν υπηρεσία τα εναπομείναντα κενά θα συμπεριληφθούν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ώστε όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να λάβουν την καλύτερη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ακολουθούν τα έντυπα και οι φόρμες δήλωσης τοποθέτησης κατά κλάδο και ειδικότητα:

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 , ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ  – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ  – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Υ. ΖΕΠ-Ι, ΖΕΠ-ΙΙ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Υ. ΖΕΠ-Ι, ΖΕΠ-ΙΙ.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΔΥΕΠ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Οι αναπληρωτές αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης από Πέμπτη 17/12/2020 έως Παρασκευή 18/12/2020, εκτός από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60/Νηπιαγωγων, που θα αναλάβουν στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας, την Πέμπτη 17/12/2020 και ωρα 12:30.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Για αποσπάσεις
  • Ανακοινώσεις συνεδριάσεων
  • Διάφορες Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ