Προκειμένου να προγραμματίσετε τις υποχρεώσεις σας, σας γνωστοποιούμε το παρακάτω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις  διαδικασίες :

·       ρύθμισης των οργανικών υπεραριθμιών

·       αμοιβαίων μεταθέσεων

·       ρύθμισης των οργανικών υπεραριθμιών

·       δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ( από διάθεση ? βελτίωση θέσης )

·       αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ    

και παρακαλούμε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας ( http://dipe.lar.sch.gr/ ) προκειμένου να ενημερώνεστε   για τις περαιτέρω διαδικασίες, ώστε  να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις εργασίες του Συμβουλίου ( λειτουργικές υπεραριθμίες ? λειτουργικά κενά - προσωρινές τοποθετήσεις ? αποσπάσεις κλπ.).

Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Λάρισας.