Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/3/2021 έως 26/3/2021.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ιδία προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των μεταταγμένων (ΦΕΚ 1891/Γ ́/23-11-2020) εντός της περιοχής μετάταξής τους και όσων ακόμα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Σημειώνεται ότι, οι πίνακες με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ δεν είναι οριστικοί προκειμένου για την υποβολή αίτησης εκ μέρους των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις που εκκενώνονται κατά τη ροή των μεταθέσεων και οι θέσεις που τελικά θα εκκενωθούν ύστερα από τις παραιτήσεις του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α΄) οι οποίες δύναται να ανακληθούν εντός 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο μεταθέσεων.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά ΕΕΠ & ΕΒΠ ανά περιοχή και ανά ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά ΕΕΠ ανά ΚΕΣΥ.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης μετάθεσης.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης βελτίωσης θέσης.

Δείτε ΕΔΩ τα e-mail των Υπηρεσιών ΠΔΕ/ΔΠΕ/ΔΔΕ.

Προσωρινοί Πίνακες Μορίων των Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λάρισας για Βελτίωση θέσης/Οριστική Τοποθέτηση 2020-2021

       Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ :

α) Για βελτίωση θέσης

β) Για οριστική τοποθέτηση.

        Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail  της Γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Λάρισας pyspelar@gmail.com, από την Τετάρτη 03/02/2021  έως και την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 14:00

          Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Λάρισας 2414409.831, 832 & 833.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2020-2021

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2020-2021

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ.

Δελτίο τύπου

ΕΠΕΙΓΟΝ
Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας ότι, σύμφωνα με την με αρ.149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021», ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης (http://teachers.minedu.gov.gr), έως και την Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την με αρ.156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ:6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».

Περισσότερα Άρθρα...