Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - κενών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - κενών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση επικαιροποίησης ομάδων σχολικών μονάδων.