Τοποθετήσεις, Τροποποιήσεις τοποθετήσεων - αποσπάσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ05 Γαλλικών και ΠΕ07 Γερμανικών.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, από διάθεση Β?/θμιας.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 (ανακοινοποίηση στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, από διάθεση Β?/θμιας.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις & τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / αποσπάσεων / διαθέσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων / ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και Προσδιορισμός Λειτουργικών Κενών για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Ανακοινοποιημένο στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ60.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση ? δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμού εκπαιδευτικού.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Αποσπάσεις