Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ειδικότητας ΠΕ70, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως σήμερα Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες :

Δείτε  ΕΔΩ  τις οδηγίες

Κατεβάστε  ΕΔΩ  το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς  ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δηλώστε  ΕΔΩ  τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ