Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ειδικότητας ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ειδικότητας ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ειδικότητας ΠΕ16.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ32.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση ? δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.

Κατεβάστε ΕΔΩ την δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από διάθεση.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση τοποθέτησης, εκπαιδευτικού αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ.