Ανακοίνωση τελικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων Π.Ε. Λάρισας Γενικής & Ειδικής Αγωγής

Μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων από το Διευρυμένο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών, σήμερα Τρίτη 09/6/2015 και ώρα 14.00 μ.μ., και την απόσυρση ορισμένων υποψηφιοτήτων, η Δ/νση Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει τους τελικούς ? αναμορφωμένους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 4/θ και άνω, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα , όπως αυτοί διαμορφώθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα δεκτών - μη δεκτών αιτήσεων συμμετοχής Γενικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα δεκτών - μη δεκτών αιτήσεων συμμετοχής Ειδικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα αντικειμενικών μορίων Γενικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα αντικειμενικών μορίων Ειδικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών ανά Σχολική μονάδα.

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών.

Η Δ/νση Π.Ε. Λάρισας συγκροτεί τριμελή Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, για τις ανάγκες διενέργειας της μυστικής ψηφοφορίας των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 4712/20-5-2015 προκήρυξη της.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/9/2014

Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας παρατείνεται μέχρι 3/9/2014 και ώρα 14:00.

 

 

  • Αποσπάσεις