Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τις τοποθετήσεις.