Τοποθετήσεις από διάθεση ΠΥΣΠΕ - Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών

Πατήστε ΕΔΩ για το Δελτίο Τύπου.

Πατήστε ΕΔΩ για τοποθετήσεις ΠΕ06 από διάθεση.

Πατήστε ΕΔΩ για τοποθετήσεις ΠΕ11 από διάθεση.

Πατήστε ΕΔΩ για αναμορφωμένα λειτουργικά κενά ΠΕ06.

Πατήστε ΕΔΩ για αναμορφωμένα λειτουργικά κενά ΠΕ11.

Πατήστε ΕΔΩ για αναμορφωμένα λειτουργικά κενά ΠΕ70.

Πατήστε ΕΔΩ για αναμορφωμένα λειτουργικά κενά ΠΕ11 ΕΑΕ.

 

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων Δ/ντων Νηπιαγωγείων

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων Δ/ντων Νηπιαγωγείων, ως προς τη μοριοδότηση Τίτλων Σπουδών (άθροισμα κριτηρίων β έως ε του πίνακα).
 
Πατήστε ΕΔΩ για τον πίνακα.

Ανακοίνωση Προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Νηπιαγωγείων Π.Ε. Λάρισας

Πατήστε ΕΔΩ για το Δελτίο Τύπου.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα ΝΓ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πατήστε ΕΔΩ για το Διαβιβαστικό/πρόγραμμα συνέντευξης.

Πατήστε ΕΔΩ για τον προσωρινό πίνακα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ- ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ- ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Πατήστε ΕΔΩ για την ανακοίνωση/πρόσκληση.

Πατήστε ΕΔΩ για επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά ΠΕ70.

Πατήστε ΕΔΩ για επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά ΠΕ60.

Πατήστε ΕΔΩ για επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων.

Πατήστε ΕΔΩ για λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ.

Πατήστε ΕΔΩ για λειτουργικά κενά ΠΕ71 τμ. ένταξης.

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ.

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ - ΣΜΕΑΕ.

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση-δήλωση τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ. 

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση-δήλωση τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ - ΣΜΕΑΕ. 

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ70 ΑΠΟ ΣΜΕΑΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ70 ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ70 ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ05 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ06 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ08 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ11ΕΑΕ 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ60 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ60ΕΑΕ 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ79 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ86 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων ΠΕ91 2020-2021.

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

  • Για αποσπάσεις
  • Ανακοινώσεις συνεδριάσεων
  • Διάφορες Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ