Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Λάρισας ΠΕ70 και ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΕ70 σε Τ.Υ. ΖΕΠ-Ι  και ΖΕΠ-ΙΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως Τρίτη 5/01/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που κάποιοι από τους αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης ΠΕ70 και ΠΕ60 δεν αναλάβουν υπηρεσία τα εναπομείναντα κενά θα συμπεριληφθούν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ώστε όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να λάβουν την καλύτερη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ακολουθούν τα έντυπα και οι φόρμες δήλωσης τοποθέτησης κατά κλάδο και ειδικότητα:

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 , ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ  – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ  – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Υ. ΖΕΠ-Ι, ΖΕΠ-ΙΙ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Υ. ΖΕΠ-Ι, ΖΕΠ-ΙΙ.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.