ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Κατεβάστε ΕΔΩ το υπόδειγμα αίτησης υποψηφίων Διευθυντών.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

Δείτε ΕΔΩ το χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών (ορθή επανάληψη).

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης σχολικής μονάδας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ.

Καταβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κενών - πλεονασμάτων.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση επικαιροποίησης ομάδων σχολικών μονάδων.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Για αποσπάσεις
  • Ανακοινώσεις συνεδριάσεων
  • Διάφορες Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ