Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ειδικότητας ΠΕ70, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 12:00μ.μ (το μεσημέρι), σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
καθώς και η εκπαιδευτικός ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ θα προσκομίσουν το
συμπληρωμένο έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ τους μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά πρόσληψής τους ως τη Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 12:00μ.μ. (το
μεσημέρι).