Δείτε ΕΔΩ τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη στην Π.Ε. Λάρισας.