Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία μας από 27-7-2015 μέχρι και 7-8-2015 και ώρες από 08:00-14:00.

Η εγκύκλιος

Αίτηση/Δήλωση Αναπληρωτών-Ωρομισθίων

Αίτηση Δήλωση Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 - ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41