Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων ν. Λάρισας καλούνται να ελέγξουν τη λειτουργική κατάσταση των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και κατόπιν να ενημερώσουν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής κάθε Δήμου, για οποιαδήποτε βλάβη απαιτεί την επέμβαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και για τη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017.