ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του νόμου Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) ορίζεται ότι:

Αναστολή λειτουργίας του 4ου & 37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας και του 28ου & 37ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο & 37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας όπως επίσης και το 28ο & 37ο Νηπιαγωγείο Λάρισας αναστέλλουν τη λειτουργία τους την Παρασκευή 10/2/2017 λόγω επιτακτικής ανάγκης υλοποίησης εργασιών στους αγωγούς αποχέτευσης στον αύλειο χώρο.

Έλεγχος Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Ν. Λάρισας.

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων ν. Λάρισας καλούνται να ελέγξουν τη λειτουργική κατάσταση των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και κατόπιν να ενημερώσουν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής κάθε Δήμου, για οποιαδήποτε βλάβη απαιτεί την επέμβαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και για τη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των Σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας την Παρασκευή 13/1/2017.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Δήμων του Νομού, όλες οι Σχολικές μονάδες του Νομού Λάρισας δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 λόγω καιρικών συνθηκών.

Περισσότερα Άρθρα...