Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Λάρισας.

      Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019, ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ):

α) Από περιοχή σε περιοχή

β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ

ΝΕΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης/απόσπασης την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ & τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70-Δασκάλων ΣΜΕΑΕ & ΠΕ70-Δασκάλων από Γενική σε Ειδική Αγωγή, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ & τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΠΕ του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ & τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΠΕ του κλάδου ΠΕ60 - ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ & τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΠΕ του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ & τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΠΕ του κλάδου ΠΕ70 - ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπ/κών του κλάδου ΠΕ70 απο τη γενική, στην ειδική αγωγή.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ (Ανακοινοποιημένοι)

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 που επιθυμούν απόσπαση από την γενική στη ειδική αγωγή.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Περισσότερα Άρθρα...