Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2019-20.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες φορείς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 2018-19.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπ.Π.Ε.Θ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ και σε Διευθύνσεις Πρωτ. Εκπαίδευσης για το έτος 2017-18.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Δείτε ΕΔΩ τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018..

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2017-18.

Περισσότερα Άρθρα...