Πίνακες απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ70 ΕΑΕ, ύστερα από εξέταση ενστάσεων και Β΄ φάση αποσπάσεων.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων - ΕΑΕ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ70-ΕΑΕ)

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τη Δευτέρα, 07/09/2020.