Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, κατόχων πτυχίου Τμήματος ΑΕΙ ή/και μονίμων διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ(ΠΕ), οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο Νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.