Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 & ΠΕ11 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.01.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 2/9/2020.