Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - ΕΑΕ.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 2/9/2020.