Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/3/2021 έως 26/3/2021.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ιδία προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των μεταταγμένων (ΦΕΚ 1891/Γ ́/23-11-2020) εντός της περιοχής μετάταξής τους και όσων ακόμα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Σημειώνεται ότι, οι πίνακες με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ δεν είναι οριστικοί προκειμένου για την υποβολή αίτησης εκ μέρους των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις που εκκενώνονται κατά τη ροή των μεταθέσεων και οι θέσεις που τελικά θα εκκενωθούν ύστερα από τις παραιτήσεις του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α΄) οι οποίες δύναται να ανακληθούν εντός 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο μεταθέσεων.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά ΕΕΠ & ΕΒΠ ανά περιοχή και ανά ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά ΕΕΠ ανά ΚΕΣΥ.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης μετάθεσης.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης βελτίωσης θέσης.

Δείτε ΕΔΩ τα e-mail των Υπηρεσιών ΠΔΕ/ΔΠΕ/ΔΔΕ.