Ενημέρωση λειτουργίας σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ Λάρισας για την Παρασκευή 19/3/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι, αύριο Παρασκευή 19/03/2021, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Στις ανωτέρω σχολικές μονάδες θα υλοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΠΕ Λάρισας

Ενημέρωση λειτουργίας σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ Λάρισας για την Πέμπτη 18/3/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι, αύριο Πέμπτη 18/03/2021, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Στις ανωτέρω σχολικές μονάδες θα υλοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΠΕ Λάρισας

Ενημέρωση λειτουργίας σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ Λάρισας για την Τετάρτη 17/3/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι, αύριο Τετάρτη 17/03/2021, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Στις ανωτέρω σχολικές μονάδες θα υλοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΠΕ Λάρισας

ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημέρωση λειτουργίας σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ Λάρισας.

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

Σας ενημερώνουμε ότι, αύριο Τρίτη 16/03/2021, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Στις ανωτέρω σχολικές μονάδες θα υλοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εξαιρούνται οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δήμου Ελασσόνας, στις οποίες δεν θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΠΕ Λάρισας