Πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων  που απέμεινε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ,  για τα εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ φάση)

Β' ΦΑΣΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘΕΤ. (ΕΝΤΟΣ) 2016-2017