Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

Δείτε τον Τελικό Κατάλογο υποψήφιων Διευθυντών ΕΔΩ.

Δείτε τον Τελικό Πίνακα μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών ΕΔΩ.